Uslovi korišćenja

Luja Pastera 16/5, 34000 Kragujevac, Srbija
T: +381.34.6500311
Kontakt


Korišćenje

Pristup portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama svih uzrasta. Ova prezentacija je informativnog karaktera, a preduzeća i firme nabrojane na ovoj prezentaciji odgovaraju za tačnost podataka. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge. Korišćenjem bilo kog dela ove prezentacije smatra se da su korisnici upoznati sa uslovima korišćenja, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Svi sadržaji prezentacije su vlasništvo Intention Digital d.o.o. i nije dozvoljeno kopiranje u celini ili delu ili bilo koji drugi način korišćenja bez pismenog odobrenja Intention Digital d.o.o.

Neusklađenosti

Portal sredidom.com objavljuje sadržaje u cilju što bolje informisanosti korisnika portala. Tim sredidom.com će uložiti sve razumne napore da održi portal potpuno funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune. sredidom.com će nastojati da ažurno otkloni greške nastale u funkcionisanju portala ili informacijama koje pruža, ali ne snosi odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled nenamerne greške i/ili pogrešnog tumačenja ispravne informacije od strane korisnika. sredidom.com ne snosi odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled nezakonitog/nemoralnog postupanja trećih lica uključenih u Internet mrežu.

Autorska prava

Sadržaj portala www.sredidom.com (grafičke oznake, logotip, tekstovi, foto, video i audio materijali, baze podataka, programerski kod) autorsko je pravo koje pripada Intention Digital d.o.o., ili je ustupljeno Intention Digital d.o.o., a u vlasništvu je trećih lica. Svaka povreda navedenih prava, bilo namerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja materijala sa Internet stranica i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju. Materijali nastali i primljeni od korisnika, predstavljaju svojinu tih korisnika. Slanjem materijala, korisnik ovlašćuje Intention Digital d.o.o. da može odrediti svrhu i upotrebljavati materijal bez ograničenja.

Zaštita privatnosti

Intention Digital d.o.o. poštuje privatnost korisnika portala shodno Zakonu o bezbednosti ličnih podataka. Intention Digital d.o.o. se obavezuje da prikupljene privatne podatke korisnika, poput e-mail adrese, imena i prezimena, neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika ustupati bilo kom trećem licu, osim u slučajevima predviđenim prinudnim normama. Prikupljene podatke Intention Digital d.o.o. može koristit za vlastitu evidenciju istraživanja tržišta i unapređenja usluga portala.

Izmene

Intention Digital d.o.o. zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Linkovi

Portal omogućava korisnicima linkove na druge web stranice. Linkovi se objavljuju sa ciljem poboljšavanja usluge portala korisnicima. Za sadržaje prezentacija kojima se preko linka pristupi, portal www.sredidom.com nije odgovoran.

Oglašavanje

Korisnicima je omogućeno oglašavanje na portalu u skladu sa aktuelnim cenovnikom Intention Digital d.o.o. koji se može pogledati ovde ili možete dobiti obaveštenje ako nas kontaktirate mailom ili kontakt formularom koji je na strani kontakt

Za sve eventualne sporove nadležan je Opštinski sud u Kragujevcu.
Za više informacija kontaktirajte nas mail-om.

Vaš sredidom.com

Inovativni radovi mladih arhitekata iz Srbije