Pokreni se


U okviru velike domaće izložbe studentskih radova, viših škola i fakulteta, na Beogradskom sajmu nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije, svoj rad je uspešno predstavio i odsek Prerada drveta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kroz tri programske celine, od kojih je izuzetnu pažnju privukao projekat pod nazivom POKRENI SE


U okviru velike domaće izložbe studentskih radova, viših škola i fakulteta, upriličene ove godine na Beogradskom sajmu nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije, svoj rad je uspešno predstavio i odsek Prerada drveta, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i to, kroz čak tri programske celine, od kojih je, tematski i sadržajno, izuzetnu pažnju privukao projekat paviljona pod nazivom POKRENI SE - proizvod kreativne radionice koja je, na inicijativu docenta Jelene Matić, početkom septembra, uspešno okupila studente Usmerenja za projektovanje nameštaja i enterijera, i studente master modula Oblikovanje proizvoda od drveta, i to na nesvakidašnjem zadatku: da osmisle građevinu od drveta, koja će, u duhu održive arhitekture, doprineti povezivanju postojećih ambijentalnih celina u prostoru ovog fakulteta, ujedno odgovoriti i na objektivne potrebe studenata.

Maketa paviljona

Detalj prezentacije

Foto: Đorđe Grubić 

Drugim rečima, ideja POKRETANJA nastaje kao rezultat prepoznate potrebe za novim, modernim, i urbanim ambijentom, koji će omogućiti druženje akademaca i na otvorenom, ujedno svojim karakterom uputiti i približiti jedinstveni arboretum Šumarskog fakulteta, studentima, i budućim posetiocima. Rezultat radionice je koncept svojevrsnog studentskog grada u malom, sa blokovima, prilazima i prolazima, mestima za sedenje, ležanje, i pokret, gde svaki segment čini malu funkconalnu celinu, ali svi zajedno prostor za okupljanje,druženje, i kvalitetan vizuelan doživljaj čitavog prostora.

Studenti analiziraju moguća rešenja

Prve ideje

Grupna analiza

Foto: Milica Dejanović

U pogledu mogućnosti izvođenja konstrukcije, paviljon čine elementi od čamovih greda, poprečnog preseka 48x75mm, kao i od gredica 48x24mm, različitog rasporeda i gabaritnih dimenzija, u odgovarajućoj završnoj obradi, i kontrolisanog porekla, a spojenih stolarskim vezama, i montažno-demontažnim okovima, u cilju jednostavnije izrade, prenošenja, i montaže, ali i postizanja trajnosti i kvalitetnije upotrebe.

Radni model u ambijentu arboretuma

Rad na otvorenom

Foto: Milica Dejanović

Na projektu je uspešno radio tim od 12 studenata, u sastavu: Vojislav Dacić, Adrijan Banč, Danijela Lemić, Ines Bajić, Jelena Vlašković, Marko Golubović, Miomir Popeskov, Nikolina Džodan, Oksana Čolić, Senka Milanović, Tijana Lukić, i Uroš Vitas, uz pomoć mentorki, dia Miljane Nikolić, i dia Milice Dejanović, a pod rukovodstvom docenta Jelene Matić, u Centru za projektovanje i dizajn enterijera i nameštaja, i predstavlja jedan od retkih projekata ovog dometa, iz domaće kreativne radionice, koji će se i realizovati u kompleksu Univerziteta, i to, uz podršku LKV Centra, i aktivno učešće studenata.

Kompjuterski generisani model idejnog rešenja / Vojislav Dacić

Šema prilaza i prolaza / Vojislav Dacić

U pogledu pripreme projekta i celokupne sajamske prezentacije, treba naglasiti da su studenti Prerade drveta, bili uključeni u sve segmente, počev od izrade makete paviljona, izvedene uz podršku kompanije Estia, oblikovanja promotivnog materijala, za koji su deo materijala obezbedili Novi drvni kombinat, i Wood World Trading, do interaktivne prezentacije, koja je obuhvatila i direktno internet izglasavanje na štandu, u sklopu projekta LikerBox.com. Šumarski fakultet je na sajamskoj izložbi dobio dve nagrade, prva je Plaketa ULUPUDS-a, u kategoriji Dizajn sistemskog rešenja, za Studentski paviljon POKRENI SE, njegov funkcionalan i kompatibilan dizajn osnovnih elemenata koji omogućavaju varijacije abijentalnih celina, dodeljene dizajnerskom timu studenata, i mentorima, kao i Specijalno priznanje Beogradskog sajma nameštaja – za studije elemenata u drvetu, za sve prikazane radove.

Prikaz mogućnosti upotrebe / Vojislav Dacić


<- Back to: Mlade arhitekte


Pogledajte preko 17.000 proizvoda i više od 1.500 proizvođača i salona.

Pronađite nameštaj i dekoraciju kod nas

Na sredidom.com možete pronaći više od 17.000 proizvoda i više od 1.500 proizvođača i salona iz Srbije.

Pogledajte nameštaj

Pogledajte salone ...
... ili proizvođače


Inovativni radovi mladih arhitekata iz Srbije